Sąd Rejonowy we Włocławku
Dzisiejsza data: 22 Październik 2016.
Biuletyn Informacji Publiczneje-Wokanda
drukuj
Informacje \ Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego we Włocławku

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego we Włocławku został powołany w celu ułatwienia dostępu obywateli do sądu oraz równego dostępu obywateli do informacji.

Biuro Obsługi Interesantów zlokalizowane jest na parterze w budynku A p.2 i przyjmuje interesantów w godz. 7.30 – 15.30

Telefon: (054) 4222682
             (054) 4222752

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.U. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22 ze zm.) do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:
1)    informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu spraw do sądu;
2)    wysokości kosztów i opłat sądowych, sposobie ich uiszczania wraz  z podaniem numeru konta bankowego sądu i sposobie ubiegania się  o zwolnienie od kosztów sądowych;
3)    możliwości i sposobie ubiegania się o ustanowienie obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu;
4)    rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia;
5)    terminach i miejscach rozpraw;
6)    udostępnianie list kancelarii komorniczych, adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych oraz informacji o numerach    bankowych sądu;
7)    udostępnianie formularzy sądowych oraz wzorów pism sądowych;
8)    informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw; 
9)    udostępnienie akt spraw, a w szczególności protokołów sporządzonych za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk stronom i osobom uprawnionym;
10)    informowanie stron o stanie i czynnościach podejmowanych w sprawach sądowych. 

Ponadto, pracownik Biura może udzielić telefonicznie informacji na temat sprawy rozpoznawanej w wydziale sądu, a w szczególności może poinformować rozmówcę o sygnaturze akt sprawy, terminach posiedzeń i rozpraw, dacie rozstrzygnięcia, którego dotyczy zapytanie i czynnościach dotyczących postępowania międzyinstancyjnego.
Pracownik udziela w/w informacji po podaniu przez rozmówcę danych osobowych strony lub uczestnika postępowania albo sygnatury akt sprawy.

Pracownicy Biura udostępniają interesantom listy kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych oraz tłumaczy przysięgłych, ewentualnie instytucji, stowarzyszeń świadczących bezpłatną pomoc prawną oraz udostępniają formularze urzędowe i wzory pism sądowych np. pozwów, wniosków w najbardziej typowych kategoriach spraw.


Uwaga: Sąd nie przyjmuje pism procesowych wysyłanych drogą elektroniczną
 
Pracownicy Biura Obsługi Interesantów nie udzielają porad prawnych.
Informacje

Wytworzył: Arkadiusz Rożej
Opublikował: Agnieszka Maciejewska

Czas wytworzenia: 3 kwietnia 2009
Czas opublikowania: 3 kwietnia 2009
Czas modyfikacji: 25 listopada 2013

Liczba odwiedzin: 9410

Pozostałe strony tego działu
Redakcja | Instrukcja korzystania | Zasady publikacji informacji | Polityka prywatności | Rejestr zmian | Mapa strony | Webmaster
Sąd Rejonowy we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 20
tel. +48 54 422 26 00 / +48 54 422 25 00, FAX +48 54 411 68 00