Biuro Obsługi Interesanta

Sąd Rejonowy we Włocławku został utworzony dnia 01 czerwca 1975r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.nr 18, poz 99 ze zm.)

Właściwość miejscowa Sądu Rejonowego we Włocławku obejmuje: miasto Kowal i Włocławek oraz gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec i Włocławek

Sąd Rejonowy we Włocławku - IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie i Włocławku;